*Sashimi Nagoya

Price: $72

Four tuna, four salmon, four hamachi, four white fish, four octopus, four smoked eel, four crab sticks, four hokkigai, two caviar, two squid and seaweed salad