*Sushi & Sashimi Hokkaido

Price: $28

Sashimi (two tuna, two salmon, two hamachi, two white fish) Sushi (one octopus, one shrimp, one caviar, one California roll)