*Tekka Don

Price: $25

Tuna sashimi over rice, topped with seaweed flakes