*Tekka Don

Price: $22

Tuna sashimi over rice, topped with seaweed flakes